แจ้งการชำระเงิน

หลังจากที่ท่านทำรายการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านทำโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้าภายใน 1-2 วัน
เมื่อท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว .ให้ส่งมายังช่องทาง line official account : @allibrary
 1. ให้ส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิปโอนเงิน)(กรุณาส่งให้เห็นรายละเอียดชัดเจน)
 2. แจ้งหมายเลขการสั่งซื้อ